VYSOKÁ ÚSPĚŠNOST

Finální úspěšnost u zkoušek 98% - nenechte se zmást!

Podobným číslem se chlubí více autoškol, ale žádná z nich Vám dopředu neprozradí že se nejedná o úspěšnost na první pokus! Proto my u tohoto čísla uvádíme slůvko "finální", tedy konečná a uvádíme zde další souvislosti a vše na pravou míru. Jedná se o statistické číslo, které říká, že v nejhorším případě 1 žadatel z 50 je definitivně neúspěšný ve svých pokusech získat řidičské oprávnění. Praxe je taková, že přibližně 40% až 80% žadatelů zvládne zkoušky na 1. pokus (u některých autoškol to není ani 40%). Ostatní žadatelé opakují a bohužel jsou i tací, kterým se to nepovede vůbec. S tím nikdo nic nenadělá. K bezpečnému řízení je třeba mít v pořádku psychiku, zrak, schopnost rychlého a zdravého úsudku, prostorovou orientaci, odpovídající reakce a také dostatečnou motoriku a zručnost pro ovládání vozidla. Pokud se tyto předpoklady u žadatele o řidičské oprávnění nesejdou v dostatečné míře, učitelé autoškol s tím obvykle nic nezmůžou, i kdyby se na nudličky rozkrájeli.

Ovšem výcvik u nás má tu výhodu, že s některými nedostatky umíme pracovat a jsme schopni je ve značné míře eliminovat.

  • PSYCHIKA - v případě zvýšené nervozity, obav, nižší sebedůvěry, trémy a podobně, Vás dokážeme nenásilným přístupem vrátit do vaší komfortní zóny. Nekřičíme, nevyčítáme, netlačíme na Vás. Vše postupně a v klidu vysvětlíme, necháme vyzkoušet a až po té kdy se cítíte jistější, pokračujeme dále.
  • MOTORIKA A ZRUČNOST - standardně asi všichni akceptujeme, že jsou lidé, kteří se nikdy nenaučí obstojně například hrát na housle, nebo zpívat tak, aby se to dalo bez újmy poslouchat, slušně vařit, nebo hrát tenis, či basket. Stejně tak je určité procento lidí, kteří velmi těžko zvládají a následně automatizují práci se spojkou a manuálním řazením ve vozidle a nemohou za to. Těmto lidem pak zaměření se na řízení s manuálním řazením sebere tolik kapacity soustředění, na vedení vozidla, že již nezbývá téměř nic na sledování, vyhodnocování a řešení dopravních situací a mohou být sobě i ostatním nebezpeční. V takových případech pak velmi pomůže a uleví přesednutí do našeho vozidla Škoda Kamiq s automatickou převodovkou a dokončení kurzu v tomto vozidle! Ovšem pozor, takto získáte řidičské oprávnění pouze na vozidla s automatickou převodovkou. Tohoto omezení se však můžete později zbavit pouhou doplňkovou zkouškou.
  • PROSTOROVÁ ORIENTACE - velmi důležitá například (a nejen) při parkování. Jsou lidé, kteří při parkování vozidla takříkajíc kouknou a vědí co a jak. Další jsou schopni se parkování vcelku rychle naučit například i systémem pokus - omyl a pak je skupina řidičů, kteří prakticky neustále tápou a nejsou si jisti kam mají točit volantem a kolik mají kolem sebe místa. Můžeme to vidět na každém parkovišti - přes dvě místa, nebo křivě stojící vozidla a různě poškrábané nárazníky a dveře. S tímto nedostatkem můžeme žadatelům pomoci předáním několika konkrétních pomůcek a záchytných bodů, které když budou poctivě používat, vyvarují se tím zbytečné nejistoty a nechtěné pozornosti od ostatních účastníků provozu.

V praxi při zkouškách obvyklé, že teoretická část zkoušky - test, je ta výrazně jednodušší část. Náročnější je část z praktické jízdy, která se nezřídka musí opakovat. Výklad zákona 247/2000Sb. je v praxi následující:

  • Zkoušky se vždy zahajují testem z teorie.
  • Až po zdárném složení teoretické zkoušky můžete přistoupit k praktické zkoušce z řízení motorového vozidla.
  • Zákonem je stanoveno, že každou zkoušku můžete opakovat jen 2x a na zdárné složení zkoušek máte 12 měsíců.
  • V případě, že se Vám nepovede v zákonném limitu zkoušku úspěšně složit, pro získání řidičského oprávnění byste pak museli opakovat znovu celou výuku, nebo výcvik.