VRÁCENÍ  ŘIDIČSKÉHO  PRŮKAZU skupiny B

Jak získat zpět odebrané řidičské oprávnění?

Nejdříve je třeba si zjistit, zda před podáním žádosti o vrácení řidičského průkazu na magistrátu musíte absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti. To zjistíte v odstavci 1) v popisu níže.

Pokud ano, pak je třeba podat žádost v autoškole, která Vás následně přihlásí na zkoušku z odborné způsobilosti u příslušného magistrátu a sdělí Vám termín a čas zkoušky.

Při splnění podmínek popsaných níže absolvujete zkoušku z odborné způsobilosti pro vrácení řidičského průkazu, stejně jako noví žadatelé o řidičské oprávnění sestávající z teoretického testu (prospějete, pokud ve 25 otázkách dosáhnete bodové hodnoty 43 až 50) a následně jízdy ve vozidle pod dozorem učitele autoškoly za přítomnosti zkušebního komisaře o délce cca 35 minut.


Níže  jsou  podmínky  vrácení  řidičského  průkazu  popsány  ve  třech  sloupcích,
dle  toho,  jakým  způsobem  jste  řidičské  oprávnění  pozbyli.

ZÁKAZ ŘÍZENÍ

Rozsudek, nebo rozhodnutí o uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.

VYBODOVÁNÍ

Pozbytí řidičského oprávnění na základě dosažení 12 bodů, např. v důsledku opakovaných dopravních přestupků. 

ZDRAVOTNÍ DŮVODY

Pozbytí řidičského oprávnění na základě rozhodnutí o jeho odnětí pro ztrátu zdravotní způsobilosti jeho držitele.

1)  kdy  musíte  k  přezkoušení  za  účelem  vrácení  řidičského  průkazu ?

ZÁKAZ ŘÍZENÍ
V případě, že sankce nebo zákaz řízení trvá rok a déle.

VYBODOVÁNÍ

V tomto případě musíte přezkoušení absolvovat vždy.

ZDRAVOTNÍ DŮVODY

V případě, že odnětí řidičského oprávnění bylo na 3 roky a déle.

2)   kdy  nejdříve  můžete  přezkoušení  k  vrácení  řidičského  průkazu  absolvovat ?

ZÁKAZ ŘÍZENÍ

Po nabytí právní moci rozhodnutí o ukončení zákazu činnosti, nebo pokud Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu/sankce prominut.

VYBODOVÁNÍ

Následující den po vypršení 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění. Toto datum je v evid. kartě řidiče jako "Datum ukončení".

ZDRAVOTNÍ DŮVODY
V tomto případě je to jednoduché. Přezkoušení můžete absolvovat kdykoliv po doložení zdravotní způsobilosti.

3)   jaké   dokumenty   budete   muset   v autoškole   doložit   před   přezkoušením ?

ZÁKAZ ŘÍZENÍ
žádost do autoškoly
posudek o zdravotní způsobilosti
výpis z karty řidiče (z Magistrátu)
rozsudek/rozhodnutí o zákazu činnosti
rozhodnutí o prominutí zbytku trestu
(pokud bylo vydáno)

VYBODOVÁNÍ

žádost do autoškoly
posudek o zdravotní způsobilosti
výpis z karty řidiče (z Magistrátu)
oznámení o dosažení 12 bodů

ZDRAVOTNÍ DŮVODY
žádost do autoškoly
posudek o zdravotní způsobilosti
výpis z karty řidiče (z Magistrátu)

4)   jaké  dokumenty  je  třeba  po  úspěšném  přezkoušení  doložit  na  magistrátu ?

ZÁKAZ ŘÍZENÍ

žádost o vrácení řidič. oprávnění
doklad o odborné způsobilosti (obdržíte po úspěšném přezkoušení)
doklad o zdravotní způsobilosti
dopravně psychologické vyšetření
rozhodnutí o prominutí zbytku trestu (pokud bylo vydáno)

VYBODOVÁNÍ

žádost o vrácení řidič. oprávnění
doklad o odborné způsobilosti (obdržíte po úspěšném přezkoušení)
doklad o zdravotní způsobilosti
dopravně psychologické vyšetření

ZDRAVOTNÍ DŮVODY
žádost o vrácení řidič. oprávnění
doklad o odborné způsobilosti (obdržíte po úspěšném přezkoušení)
doklad o zdravotní způsobilosti


DOPORUČENÍ   PŘED   PŘEZKOUŠENÍM

  • Je pravda, že před přezkoušením nejste povinni v autoškole absolvovat žádné školení, ani cvičné jízdy. Je jen na Vás, jak důkladně se na zkoušku připravíte.
  • Musíte však počítat s tím, že komisaři jsou obecně přísní co se dodržování předpisů týká a nekompromisní v ohledu bezpečnosti jízdy zvláště u žadatelů o vrácení řidičského průkazu (kteří o něj nepřišli například ze zdravotních důvodů).
  • Drsná realita je taková, že sice zkušený, ale nepřipravený žadatel o vrácení zpravidla neprojde ani testem (a to ve více jak 90% případů). Oproti nováčkům, kteří naopak test napoprvé zvládají ve více jak 90% případů. Nedoporučujeme proto spoléhat se pouze na vlastní letité řidičské zkušenosti.
  • U nás můžete v ceně (bez dalších poplatků) využít 3 hodiny cvičné jízdy s učitelem, který Vám přesně řekne, co komisaři vyžadují, co nepromíjí a řekne Vám kde jsou vaše slabiny nedostatky, nebo jaké máte zlozvyky, které Vám mohou zkoušku zhatit. Dále můžete využít zdarma 2 x 2 hodiny teoretické přednášky dle vašeho výběru, poskytneme Vám učebnici, přístup do online výukového systému a do cvičných online testů, kde se můžete předem otestovat a zjistit jak na tom reálně jste s vašimi teoretickými znalostmi.
  • Velmi doporučujeme přípravu před zkouškou nepodceňovat a brát v úvahu následující skutečnost: DLE ZÁKONA MÁTE NA ZKOUŠKU POUZE 2 POKUSY. POKUD NEUSPĚJETE, MUSÍTE SE PAK PRO ZÍSKÁNÍ ŘIDIČÁKU PODROBIT KOMPLETNÍMU VÝCVIKU, STEJNĚ JAKO NOVÍ ŽADATELÉ, KTEŘÍ JEŠTĚ ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ NIKDY NEVLASTNILI !!!
Cena za vrácení řidičského průkazu je v naší autoškole 6.900,-Kč, a je konečná, včetně výše uvedených možností a služeb. Pouze na magistrátu ještě zaplatíte poplatek (kolek) za přezkoušení (700,-Kč test a jízda dohromady, opakovaná zkouška samostatně: test 100,-Kč a jízda 400,-Kč).

Posudek o zdravotní způsobilosti si můžete pomocí odkazu níže stáhnout a nechat si jej potvrdit předem před první návštěvou v autoškole.  Oficiální úřední žádost o přezkoušení vyřídíme osobně při vaší návštěvě v autoškole.