CENÍK KURZŮ A SLUŽEB PRAHA 13

Fixace ceny kurzu je maximálně 12 měsíců od zahájení - pokud někomu trvá kurz déle než 12 měsíců (kurz přerušil, nechodí na jízdy/výuku, apod.) je autoškola oprávněna po 12 měsících od zahájení doúčtovat studentovi na zbývající část kurzu částku dorovnávající aktuálně platné ceny dle momentálně platného ceníku.


Ceny kurzů pro ŘP skupin B a B-automat

V průběhu roku mohou v důsledku proměnlivé odbavovací kapacity úřadu vznikat čekací lhůty na zkoušky! Nemůžeme tedy vždy zaručit bezprostředně navazující zkoušku po kurzu.

Včetně oprávnění pro skupiny AM a A1 automat
Běžné kurzy je možné uhradit ve dvou splátkách. Při zahájení zálohu (cca 50% ceny) a po polovině kurzu doplatit zbytek.

Standard - student

Délka kurzu 3 měsíce (2 až 4 hodin jízd týdně)

23.900,- Kč

Standard

Délka kurzu 3 měsíce (2 až 4 hodin jízd týdně)

25.900,- Kč

Expres

Délka kurzu 1 měsíc (jízdy téměř každý den)

28.900,- Kč

Příplatek za V.I.P. servis

Přednostní plánování jízd. Přistavení vozidla s učitelem na místo dle určení klienta (práce, škola, bydliště). Výuka teorie individuálně na místě určené klientem (kromě ZP).

9.000,- Kč

Vrácení řidičského oprávnění

Po uplynutí sankce/trestu zákazu řízení

7.900,- Kč

Výměna ŘP za český pro cizince

Příprava na zkoušku (2x45min. jízda, konzultace) a zkouška

9.900,-Kč

Kondiční jízda jednotlivá

Pro držitele řidičského oprávnění

1.000,- Kč

Kondiční jízdy - balíček 10 hodin

Nejste-li si jisti, objednejte 1hod. Slevu na další získáte dodatečně

9.000,- Kč

Ceny dalších položek a služeb

Jízda nad základní rozsah výcviku B

900,-/45min.

Příplatek za jízdy vyžádané na víkendy, svátky a po 19.hod.

200,-/45min.

Příplatek za přistavení vozu mimo obvyklé nástupní místo

Možné pouze pro Prahu - start i konec mimo obvyklé nástupní místo za 600,-Kč

350,-/jízda

Příplatek za výcvik v angličtině nebo němčině

Nevztahuje se na výuku teorie. Na teorii je nutné zajistit si tlumočníka

7.000,- Kč

Opakovaná výuka

Po  třech neúspěšných zkouškách z teorie - testu

6.900,-

Opakovaný výcvik - student

Po třech neúspěšných zkouškách z praktické jízdy

21.900,-

Opakovaný výcvik - standard

Po třech neúspěšných zkouškách z praktické jízdy

23.900,-

Storno poplatek - předčasné ukončení nebo stornování kurzu či služby

3.000,-

Převod z jiné autoškoly

2.000,-

Neomluvená nebo pozdě zrušená jízda

Bez poplatku je možné z jakéhokoliv důvodu zrušit jízdu nejméně 48 hodin před začátkem.

400,-/45min.

Ceny zkoušek

Opakovaná zkouška - test

400,- Kč

Opakovaná zkouška - jízda

800,- Kč

Opakovaná zkouška - extra termín - expres

Individuální - expres termín na vyžádání

2.000,- Kč

Neomluvená neúčast na zkouškách

Bez poplatku minimálně 2 pracovní dny předem.

1.000,- Kč

Platba magistrátu (kolek) - první zkouška

Test z teorie a praktická jízda

700,- Kč

Platba magistrátu (kolek) - opakovaný test 

100,- Kč

Platba magistrátu (kolek) - opakovaná jízda 

400,- Kč

Ceník platný od 10. 7. 2024