KURZY UČITELŮ AUTOŠKOL

Omlouváme se, z organizačních důvodů v roce 2024 neposkytujeme kurzy učitelů autoškol.

Budete-li mít zájem o kurz u jiného poskytovatele rádi vám poradíme a doporučíme na tel. č. 778 000 146


Proč se stát učitelem autoškoly?

Budete vykonávat práci, která má smysl a bude Vás bavit!
Získáte pracovní a profesní jistotu, učitelů autoškol je stále nedostatek.
Budete pánem svého času - pracujete jak dlouho chcete a kdykoliv chcete!
Získáte finanční svobodu a stabilitu s možností založit si vlastní provozovnu autoškoly!

"...stát se učitelem autoškoly bylo nejlepší kariérní rozhodnutí v mém životě!"
Martin Tvrdík - zakladatel Autoškoly ClickProvádíme přípravu učitelů k získání učitelského profesního osvědčení (PO) pro výuku a výcvik skupin
B, A

Podmínky přijetí:

 • minimální věk 24 roků.
 • řidičák na skupiny které bude učit minimálně 3 roky.
 • v posledních 3 letech jste neměli zákaz řízení motor. vozidel.
 • dopravně psychologické vyšetření od akr. dopr. psychologa.
 • zdravotní způsobilost - potvrzení praktického lékaře.
 • maturitní zkouška - pro úplné učitelské profesní osvědčení, nebo vyučen v dopravním (37...), či strojírenském (23...) oboru pro uč. profesní osvědčení pouze pro výcvik (řízení, údržba).

Parametry školení:

 • POT - učitel teorie, min. 140 výukových hodin přípravy.
 • POP - učitel výcviku, min 140 výukových hodin přípravy.
 • POÚ - kompletní rozsah, min. 230 hodin výuk. přípravy.
 • Témata: legislativa (především zákony 361/2000Sb. a 247/2000Sb. a další související), pedagogika, rétorika, metodika výuky a výcviku, náslechy a samostatné výstupy výuky a výcviku účastníků kurzu.
 • Závěrečná státní zkouška před zkušební komisí.

Délka všech kurzů bývá 3 až 4 měsíce v závislosti na časové a plánovací shodě skupiny.

Učitelé pro jednotlivé rozsahy POT, POP a POˇU postupují společně, jen s tím rozdílem, že POÚ se účastní všech hodin výuky, náslechů a praktických aktivit v plném rozsahu a učitelé POT a POP jen vybraných aktivit v zúženém rozsahu.


Témata závěrečné státní zkoušky před komisí (8 dílčích zkoušek):

 1. test - z předpisů o provozu na pozemních komunikacích - zákon 361/2000Sb. (POT, POP, POÚ)
 2. ústní zkouška - z před. o provozu na poz. komunikacích - zákon 361/2000Sb. (POT, POP, POÚ)
 3. ústní zkouška - z předpisů o provozování autoškoly - zákon 247/2000Sb. a souvisejících předpisů, a předpisů souvisejících s provozem vozidel na pozemních komunikacích (POT, POÚ)
 4. ústní zkouška - z teorie řízení a zásad bezpečné jízdy a provádění jejich výuky (POT, POP, POÚ)
 5. ústní zkouška - z ovládání, údržby a konstrukce vozidla a provádění jejich výuky (POP, POÚ)
 6. praktická zkouška - z praktické údržby vozidla a provádění její výuky (POP, POÚ)
 7. praktická jízda - provádění výcviku v řízení - role učitele (POP, POÚ)
 8. praktická jízda - praktické ovládání vozidla v provozu - role žáka (POT, POP, POÚ)


Termín zahájení dalšího kurzu - přípravy budoucích učitelů autoškol ke státní zkoušce

prozatím není stanoven

v posluchárně Autoškoly Click, na adrese: Svatovítská 682/7, Praha 6 - Dejvice

Předpokládané ukončení kurzu je v prosinci 2024 s následnou státní zkouškou v prosinci 2024, nebo lednu 2025


Ceník školení

POT - učitel teorie pro jednu skupinu

28.900,- Kč

POP - učitel výcviku řízení a údržby

28.900,- Kč

POÚ - kompletní učitelské osvědčení

48.900,- Kč

Příplatek za rozšíření PO o jednu skupinu

9.000,- Kč

Cenu kurzu je možno rozložit do 3 splátek.

V rámci rekvalifikace a přípravy na nové povolání, uchazečů registrovaných na Úřadu práce ČR,
můžeme poskytnout součinnost a dokumenty k proplacení ceny kurzu ze strany tohoto úřadu.

volejte: 778 000 146            pište: info@autoskola.click