CENÍK  KURZŮ  A  DALŠÍCH  SLUŽEB

Ceníky platné od 1. 2. 2024
Fixace ceny kurzu je maximálně 12 měsíců od zahájení - pokud někomu trvá kurz déle než 12 měsíců (kurz přerušil, nechodí na jízdy/výuku, apod.), je autoškola oprávněna po 12 měsících od zahájení doúčtovat studentovi na zbývající část kurzu částku dorovnávající aktuálně platné ceny dle momentálně platného ceníku.

Ceny kurzů pro ŘP skupin B

Včetně oprávnění pro skupiny AM a A1 automat
Běžné kurzy je možné uhradit ve dvou splátkách. Při zahájení zálohu (cca 50% ceny) a po polovině kurzu doplatit zbytek.

Standard - student SSZŠ

Délka kurzu 2 až 3 měsíce (2 až 4 hodiny jízd týdně)

16.900 Kč

Standard - student

Délka kurzu 2 až 3 měsíce (2 až 4 hodiny jízd týdně)

17.900 Kč

Standard

Délka kurzu 2 až 3 měsíce (2 až 4 hodiny jízd týdně)

18.900 Kč

V.I.P.

Přednostní plánování jízd. Přistavení vozidla na místo dle určení klienta do 20 km od učebny (práce, škola, bydliště). Výuka teorie individuálně. Délka kurzu minimálně 21 dnů.

26.900 Kč

Vrácení řidičského oprávnění

Po uplynutí sankce/trestu zákazu řízení

6.000 Kč

Kondiční jízda

1 výcviková hodina, pro držitele řidičského oprávnění

800 Kč

Kondiční jízda - balíček DÁLNICE

3x45 minut - konzultace trasy a příprava + samotná jízda

2.900 Kč

Kondiční jízda - balíček MĚSTO (např. Praha)

3x45 minut - konzultace trasy a příprava + samotná jízda

2.900 Kč

Kondiční jízda - balíček PARKOVÁNÍ, ROZJEZDY

3x45 minut - konzultace trasy a příprava + samotná jízda

2.900 Kč

Ceny dalších položek a služeb

Jízda nad základní rozsah výcviku 45min.

650 Kč

Storno - předčasné ukončení kurzu

5.000 Kč

Neomluvená nebo pozdě zrušená jízda (2x45 min.)

Bez poplatku je možné zrušit jízdu nejméně 24 hodin před začátkem.

800 Kč

Ceny zkoušek

Opakovaná zkouška - test

400 Kč

Opakovaná zkouška - jízda

600 Kč

Neomluvená neúčast na zkouškách

Bez poplatku minimálně 2 pracovní dny předem.

1.000 Kč

Platba magistrátu (kolek) - první zkouška

Test z teorie a praktická jízda

700 Kč

Platba magistrátu (kolek) - opakovaný test 

100 Kč

Platba magistrátu (kolek) - opakovaná jízda 

400 Kč