POJIŠTĚNÍ  PROTI  NEÚSPĚCHU

Pojištění proti neúspěchu při závěrečných zkouškách - části praktické - jízdy.

V praxi je při zkouškách obvyklé, že teoretická část zkoušky - test, je ta výrazně jednodušší část. Teoretickou zkoušku - test úspěšně zvládne naprostá většina všech žadatelů, pokud vyvinou alespoň elementární snahu a takříkajíc se na to nevykašlou. Proto těm poctivým, kteří se teoreticky připraví, jsme ochotni se zaručit, že zvládnou i praktickou zkoušku z jízdy, která je ovšem v Praze velmi náročná. Běžná praxe je, že v průměru mají pražské autoškoly úspěšnost zkoušek na první pokus sotva 50%. Někdy je to 40%, 30% i méně! To záleží na kvalitě autoškoly.

Dle zákona 247/2000Sb,§39, po ukončení výcviku, v den zahájení první zkoušky, vám začíná běžet zákonná 6-ti měsíční lhůta pro zdárné složení zkoušek z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. A to je to, o co jde. Pokud se Vám v této lhůtě, při jakémkoliv množství pokusů nepodaří zkoušky úspěšně složit, musíte opakovat celý kurz. V tomto případě (a za níže uvedených předpokladů) Vám na další kurz vrátíme peníze z toho předešlého ve kterém jste neuspěli.

Výklad zákona je v praxi následující:

  • Zkoušky se vždy zahajují testem z teorie.
  • Až po zdárném složení teoretické zkoušky můžete přistoupit k praktické zkoušce z řízení motorového vozidla.
  • Není zákonem nijak omezeno, kolikrát smíte kterou zkoušku opakovat, pokud se vám nedaří u zkoušky prospět.
  • Tedy v rámci vypsaných termínů magistrátem ve vaší 6-ti měsíční lhůtě, můžete využít maximální množství termínů, které jsou k dispozici. Bývá to zpravidla nejméně 1x do měsíce. Tedy pokud nejste úspěšní hned napoprvé, můžete v daném termínu stihnout 5 až 8 zkoušek.

V naší autoškole při zkouškách nakonec uspěje více než 98% žadatelů, můžeme Vám téměř s jistotou slíbit konečný úspěch. Ale protože to stále není 100%, nabízíme Vám vrácení 50%, nebo dokonce 100% původní ceny kurzu pokud u zkoušek nakonec neuspějete, a to za následujících podmínek.

  • Pokud u nás absolvujete celý kurz (netýká se přestupů z jiných autoškol)
  • Pokud využijete veškeré nabízené termíny následujících a opravných zkoušek po zahájení první zkoušky. Omluvit lze pouze doloženou pracovní neschopnost a to pouze 1x v zákonné 6-ti měsíční lhůtě.
  • Jestliže nebudete opakovat zkoušku z teorie - test vícekrát než jednou.
  • Jestliže před každou opakovanou zkouškou z řízení motorových vozidel absolvujete alespoň 2x 45 minut jízdu pro udržení a vylepšení řidičské kondice.
  • Pokud před zahájením prvního kurzu složíte kromě standardní ceny kurzu navíc také garanční poplatek ve výši 800,-Kč a budete mít před zahájením první zkoušky vyrovnané veškeré finanční a jiné závazky směrem k naší autoškole, pak při konečném neúspěchu a za splnění výše zmíněných podmínek, od nás získáte další stejný kurz se slevou 50%, nebo obdržíte zpět 25% původní (ceníkové) ceny kurzu v případě, že již nebudete mít zájem o další kurz v naší autoškole.
  • Pokud před zahájením prvního kurzu složíte kromě standardní ceny kurzu navíc také garanční poplatek ve výši 1.500,-Kč a budete mít před zahájením první zkoušky vyrovnané veškeré finanční a jiné závazky směrem k naší autoškole, pak při konečném neúspěchu a za splnění výše zmíněných podmínek, od nás získáte stejný kurz zcela zdarma. Pokud nebudete mít zájem o další kurz u naší autoškoly, vrátíme Vám hotově 50% původní (ceníkové) ceny kurzu.